Հայտարարություն

Երևանի Հ. Խաչատրյանի անվան ռուսերենի խորացված ուսուցմամբ №199 հիմնական դպրոցը հայտարարում է 2018-2019 ուստարվա ընդունելություն 1-9-րդ դասարաններում:

1-ին դասարան ընդունվելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝

  • երեխայի ծննդյան վկայականը (բնօրինակը և պատճենը),
  • պետռեգիստրի հաշվառման թերթիկը,
  • երեխայի բժշկական գործը,
  • 2 լուսանկար (3×4 չափսի),
  • ծնողի դիմումը (լրացվում է փաստաթղթերը հանձնելիս):

2-9-րդ դասարաններ ընդունվելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝

  • տեղեկանք սովորողի դպրոցից դպրոց տեղափոխվելու վերաբերյալ,
  • սովորողի անձնական գործը,
  • սովորողի բժշկական գործը,
  • սովորողի ծնողի դիմումը (լրացվում է փաստաթղթերը հանձնելիս):

Տարրական դպրոցում սովորողների փաստացի թիվը՝ 260, թափուր տեղերի թիվը՝ 410:
Հիմնական դպրոցում սովորողների փաստացի թիվը՝ 236, թափուր տեղերի թիվը՝ 434: